FRONERI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę firmy naszej Spółkiz:

Nestlé Ice Cream Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na

FRONERI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dokonana zmiana firmy jest kolejnym etapem wdrażania globalnego projektu polegającego na połączeniu biznesów lodowych prowadzonych wcześniej oddzielnie przez Nestlé i R&R Ice Cream.

Przedmiotowa zmiana obejmuje wyłącznie korporacyjną nazwę naszej Spółki, wszystkie jej pozostałe dane, takie jak adres siedziby, numer KRS, NIP i Regon pozostają bez zmian.

Wyżej opisana zmiana firmy (nazwy) Pracodawcy nie wpływa w żaden sposób na treść stosunków pracy zawartych z Pracownikami, w szczególności nie powoduje zmian ich warunków pracy i płacy. Zmiana nazwy Pracodawcy nie wywołuje też konieczności wprowadzania zmian w treści umów o pracę, gdyż Pracodawca pozostaje ten sam – zmieniła się tylko firma, pod jaką występuje w obrocie prawnym.

Poniżej przedstawiamy pełne aktualne dane naszej Spółki:

FRONERI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa

KRS: 0000601838

NIP: 5252647755

REGON: 363741436

 

Nie uległy zmianie dotychczasowe rachunki bankowe do rozliczeń z kontrahentami.

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności tak jak dotychczas na rachunki bankowe, jakie są wskazane na fakturach niezależnie od tego czy zostały one wystawione jeszcze przez Nestlé Ice Cream Polska Sp. z o.o. czy już przez FRONERI POLSKA Sp. z o.o.

W związku ze zmianą firmy naszej Spółki, zainicjowaliśmy już niezbędne zmiany systemowe i wkrótce zaczniecie Państwo otrzymywać od nas wszelką korespondencję oraz dokumenty, w tym faktury i zamówienia, na formularzach opatrzonych nową firmą.

Faktury wystawione przez naszych dostawców w okresie od 7 października 2016 r. do daty doręczenia niniejszego pisma, na Nestlé Ice Cream Polska Sp. z o.o. zostaną rozliczone przez FRONERI POLSKA Sp. z o.o.

Dołożymy wszelkich starań, aby dokonana zmiana firmy nie zakłóciła bieżącej współpracy z naszymi kontrahentami.

 

Z poważaniem,

 

Witold Michalik

Prezes

FRONERI POLSKA Sp. z o.o.