Dane kontaktowe

Siedziba firmy:
FRONERI Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa

tel.: +48 (22) 325 28 92

lub skontaktuj się z nami mailowo:

contact@pl.froneri.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydz. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000601838,
NIP: 525-264-77-55,

Kapitał podstawowy w wysokości
7.205.000 mln PLN w całości opłacony

Chcesz wiedzieć więcej
o naszych lodach?
Jesteśmy otwarci na Twoje
pytania, komentarze i sugestie.