ZGŁASZANIE AWARII WITRYNY

  • Przed zgłoszeniem awarii upewnij się, że wszystkie w.w. wytyczne i poradysą przestrzegane.
  •  Przed kontaktem z działem serwisowym Nestlé przygotuj potrzebneinformacje:
  •  Numer seryjny zamrażarki Nestlé – sczytany z tabliczki znamionowejlub naklejki Nestlé znajdującej się na tylnej ścianie konserwatora.
  •  Typ urządzenia – sczytany z tabliczki znamionowej znajdującej się natylnej ścianie konserwatora.
  •  Nazwa klienta.
  •  Ulica, nr lokalu.
  •  Kod pocztowy, miasto.
  •  Telefon i osoba kontaktowa.
  •  Krótki opis awarii (nie mrozi, głośna praca, powoduje spięcie itp.).

awarie

Skontaktuj się z nami.


Notice: Undefined variable: post_image in D:\Websites\Poland\lody_nestle_pl\wp-content\themes\nestle-lody\inc\social-media.php on line 84