UMIEJSCOWIENIE W PUNKCIE

  • Umieszczaj tak konserwator, by nie był w pobliżu: drzwi, okien, źródeł ciepła (kaloryfer, grzejnik, grill i itp.).
  • Chroń urządzenia przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (np. markizą lub parasolem).
  • Unikaj źródeł przeciągów, wentylatorów oraz klimatyzatorów.
  • Wypoziomuj konserwator za pomocą poziomicy.

umiejscowienie