PODŁĄCZENIE WITRYNY

  • Podłącz konserwator bezpośrednio do gniazda (trzy bolcowe, jednofazowe) z napięciem
    wymaganym na tabliczce znamionowej.
  • Używaj oryginalnych wtyczek, zgodnych z obowiązującymi normami.
  • Upewnij się, że prąd w gniazdku spełnia wymagania wpisane w tabliczkę znamionową.
  • Stosowanie przedłużaczy lub innych reduktorów nie jest wskazane.

podlaczenie